கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> சென்னியநல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி த கலா வெற்றி
வார்டு 2 திரு பெ அழகர் வெற்றி
வார்டு 3 திரு க ராஜமாணிக்கம் வெற்றி
வார்டு 4 திரு க காளிதாஸ் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க சசிகலா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா புனிதா வெற்றி