கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> அரிவளுர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச ஜன்னத்நிசா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மு பிலீலா பேகம் வெற்றி
வார்டு 3 திரு சு எழிலரசன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு சூரியா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா செல்வாராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திரு அ சித்ரா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஜி ஆபிதா பேகம் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ஜெ ரெஜினாபேகம் வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ முக்தாா்சலீம் போட்டி இன்றி தேர்வு