கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> நக்கம்பாடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க முகமது ஹைத்துருஸ் வெற்றி
வார்டு 2 திரு மா சிவராமன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மா ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு பரகத்துன்னிசா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஆ நாகரெத்தினம் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஜா சம்சாத் பாவீன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ரா விசாலாட்சி வெற்றி
வார்டு 8 திரு சா பெலிக்ஸ் டாா்வின் ராஜேஷ் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ச ரெஜினாமோி வெற்றி