கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> பெருமாள்கோயில்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஆ நெடுஞ்செழியன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ முகம்மது சபியுல்லா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச சமீமா பர்வீன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ஹ ஹஸ்புல்லா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஹா சம்சுனிசா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மு மிஃப்தாஹீல்ஜின்னா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ப கல்யாணி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி க வேதவள்ளி வெற்றி
வார்டு 9 திரு கோ ராமச்சந்திரன் வெற்றி