கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> பொரும்பூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ந இளவரசன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி செ வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 3 திரு சௌ பிரவீன்குமார் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கு சாந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திரு கோ மனோகரன் வெற்றி