கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> திருமணஞ்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க சரசு வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா சுந்தரமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கே சிவசக்தி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஜெ மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச தவமணி வெற்றி
வார்டு 7 திரு க ஸ்ரீராம் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி எஸ் அமுதா வெற்றி
வார்டு 9 திரு பெ சேகா் வெற்றி