கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> கூடலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஆா் பரிமளா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி எ பால்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி எம் ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ஜி கங்காதரன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச அபிகால் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஆா் ஜோதி வெற்றி