கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> கஞ்சாநகரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஆ தேவதாஸ் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா விஜயபாரதி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பு பவானி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மு மேகலா வெற்றி
வார்டு 6 திரு க முருகவேல் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி க பாமாவதி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி சே தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி க வீரப்பன் வெற்றி