கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> ஆக்கூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி நீ அமலா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜ கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி தே அருள்செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச அனிதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஹச் சலாஹீதீன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மு கவிதா வெற்றி
வார்டு 7 திரு என்.என் அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு எம் மாாிமுத்து வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி சி மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி எஸ் மேனகா வெற்றி
வார்டு 11 திரு ரா ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 12 திரு ஜெ சிங்காரவேலு வெற்றி