கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> டி. மணல்மேடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி லோ கவிதா வெற்றி
வார்டு 2 திரு பி பாக்கியராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ர ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச கலையரசி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு உ விஜயன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ர சசிகலா வெற்றி