கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> மாமாகுடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஆா் ராஜலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி எஸ் ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திரு கே கணேசன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஜே பேபி வெற்றி
வார்டு 5 திரு இ சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 6 திரு கே பாலமுருகன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஆர் சுசித்ரா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி டி சாந்தா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ம சத்யா வெற்றி