கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> மேலையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கே சம்பத் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜெ அருள்ஜோதி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ச செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா ராஜசேகரன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சே ராசாத்தி வெற்றி