கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> நத்தம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ப லெனின் வெற்றி
வார்டு 2 திரு க மோகன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மா பானுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா ராஜசேகரன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா யசோதா வெற்றி
வார்டு 6 திரு டே பிரான்சிஸ் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி து மெட்டில்டாமேரி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி சூ அடைக்கலமேரி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி பி கிளாரா வெற்றி