கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> பரசலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க சாந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கே சர்மிளா வெற்றி
வார்டு 4 திரு ஜெ செந்தில்குமார் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க தீபிகா வெற்றி
வார்டு 6 திரு க விஜய் வெற்றி
வார்டு 7 திரு நா செல்வகுமார் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி செ இந்திரா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி நா சங்கீதா வெற்றி