கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> தில்லையாடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எஸ் அனுசுயா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா சரோஜா வெற்றி
வார்டு 3 திரு கீ மணிவண்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ கலையரசன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி அ சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஆ ஜெயசித்ரா வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 8 திரு மு விக்னேஷ் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி பா சித்ரா வெற்றி