கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> விளாகம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு அஞ்சம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 திரு பா சிலம்பரசன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு கே ராஜேஷ் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ஆா் குணசேகரன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஆா் மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ர சாருமதி வெற்றி