கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> ஈச்சங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு எம் சந்தியாகு வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஐ ரோசாரி வெற்றி
வார்டு 3 திரு எ ஜான்பீட்டர் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா தனலெட்சுமி (எ) லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ர மைதிலி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ந தீபநாதன் வெற்றி