கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> அரசங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு கண்ணையன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு வெ இளங்கோவன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு மா முத்துவேல் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச திலகவதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ர கலையரசி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச வளா்மதி போட்டி இன்றி தேர்வு