கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> கிருஷ்ணசமுத்திரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு முகேஷ்குமார் முருகையன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மா கலைமணி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கி வேல்விழி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சே ராம்மோகன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு க முனியன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ உஷாதேவி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ச ஹா்ஷப்அலிகான் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி த குமுதா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ம தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி து கிரேஸி வெற்றி
வார்டு 11 திரு அ அருள்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 12 திருமதி ப சிவகாமசுந்தாி வெற்றி