கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> கும்பக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எஸ் சாந்தி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஆ லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பி அஞ்சலை வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச சுமதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரெ அருண்குமாா் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க பரிமளா வெற்றி