கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> குவளகுடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி டே கிரேஸி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச புஷ்பராணி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி அ மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம அங்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பொ தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கா நதியா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு மு சுப்ரமணி வெற்றி
வார்டு 8 திரு ஜ நத்தா்ஷா வெற்றி
வார்டு 9 திரு சு சிவக்குமாா் வெற்றி