கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> நடராஜபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ச பெலிக்ஸ்ஆனந்த் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு த முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மு அன்னலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சி கல்பனா வெற்றி
வார்டு 5 திரு நா ஆறுமுகசாமி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா சத்யா வெற்றி