கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> நவல்பட்டு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சி பாலமுருகன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச மாலா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா ராஜலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி வி. சுதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கே சாந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திரு வெ ரவி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி வ லதா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ச வசந்தி வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ பால்சன் வெற்றி
வார்டு 10 திரு ரா ராஜ்குமாா் வெற்றி
வார்டு 11 திருமதி கு ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 திரு கு பழனியப்பன் வெற்றி
வார்டு 13 திரு வீ அழகேசன் வெற்றி
வார்டு 14 திருமதி சு கலா வெற்றி
வார்டு 15 திருமதி ரா மின்னல் கொடி வெற்றி