கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> பழங்கனாங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எஸ் கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 2 திரு செ விநாயகமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சே அமுதவல்லி வெற்றி
வார்டு 4 திரு மு சுந்தர்ராஜன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க கற்பகம் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கோ விஜயராணி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி க நித்யா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திரு வீ நவநீதகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு பெ சுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி சு வித்யா வெற்றி
வார்டு 11 திருமதி கி மேரிபிரியங்கா வெற்றி
வார்டு 12 திருமதி க ராமு வெற்றி