கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> பனையகுறிச்சி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஜெ வரலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ந திவாகர் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ம பிரவீனா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பு புனிதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா சந்திரா வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 6 திரு இ ஜெரோம் வெற்றி
வார்டு 7 திரு பா அலெக்ஸ் வெற்றி
வார்டு 8 திரு கோ ரவிசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி வி சங்கீதா வெற்றி