கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> பத்தாளபேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு கோபால் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச எலிசபெத் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு பி ஈசாக் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி த கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மா சித்ரா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி தி குணா வெற்றி
வார்டு 7 திரு மா முத்து வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி கு பொற்கொடி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி மு சந்திரா போட்டி இன்றி தேர்வு