கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> அசூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 2 திரு க காந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கோ ராஜம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு ந மணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி மு மஞ்சுளா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு சி துரைமாணிக்கம் வெற்றி