கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> சூரியூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு அ விஜயகுமார் வெற்றி
வார்டு 2 திரு த வினோத்குமார் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சு மீனாட்சி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி பா சுகுணா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வே சுசிலா மோி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஆ பன்னீா்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ரா கவிதா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ஆா் தமிழ்செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திருமதி த மகேஷ்வாி வெற்றி