கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> திருநெடுங்குளம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு விஜயராணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி ரெ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 திரு தே சரவணன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி டி அனிதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி நா மிருதுலா வெற்றி
வார்டு 6 திரு சி ராஜேந்திரன் வெற்றி