கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> வாழவந்தான்கோட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி த ஆரோக்கிய விமலாராணி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ம ராஜசேகா் வெற்றி
வார்டு 3 திரு லோ சங்கர் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சே தங்கம் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா கல்பனா வெற்றி
வார்டு 6 திரு மு செல்லப்பாண்டி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி நி ராணி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ர கலாராணி வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி கோ ஜோகேவின் டெய்சி வெற்றி
வார்டு 11 திருமதி க கோமதி வெற்றி
வார்டு 12 திரு இரா சிவசங்கா் வெற்றி