கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> வேங்கூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு த செந்தில் குமாா் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மு சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி த அனுராதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சு சோபனா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச நிா்மலா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு ச மணிகண்டன் வெற்றி