கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> குண்டூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ம அய்யனாா் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா கலைச்செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு வே பாலசந்தா் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சு ரஞ்சனா வெற்றி
வார்டு 5 திரு மா முத்துகுமார் வெற்றி
வார்டு 6 திரு மா செல்லத்துரை வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ரா அமுதா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பா ஜோதி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி வி உமையாள் வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி செ பூமாதேவி வெற்றி
வார்டு 11 திரு ப மாரிமுத்து வெற்றி
வார்டு 12 திரு ரெ பாலன் வெற்றி