கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> காந்தலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ப ஹேமா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி சு சரோஜா வெற்றி
வார்டு 3 திரு த சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ச செல்வகுமார் வெற்றி
வார்டு 5 திரு கு குமார் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி ரா பரிமளா வெற்றி