கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> கிழ குறிச்சி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு து வடிவேல் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மை சுதாபிரியா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம சம்மனசுமேரி வெற்றி
வார்டு 5 திரு த ஆரோக்கிய செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி எஸ் மெர்சி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ந சிவசுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி மா விஜயராணி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி பா வேம்பு வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி செ இருதயமேரி வெற்றி
வார்டு 11 திரு த முத்துக்குமார் வெற்றி
வார்டு 12 திரு மோ சந்துரு வெற்றி