கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திருச்சிராப்பள்ளி -> திருவரம்பூர் -> கீழமுல்​லைகுடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எஸ் ஜோதிலட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி கு செண்பகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 திரு பெ முத்தையன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி தா அல்போன்ஸ் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி தி கலைமணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வி சுதாரோஸ் வெற்றி