கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தூத்துக்குடி -> கயத்தார் -> K.வெங்கடேஸ்வரபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு ராமலட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி சு அனுசுயாதேவி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி மு புமாாி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி ர பிரேமலதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு மு செல்வராஜ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி சௌ முத்துலட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு