மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ச மனோகர் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு நா வேதகிரி வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திருமதி கு அம்சவேணி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா கஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி வி பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி அ காயத்ரி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு தா ஜெயசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு க இரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி து செம்பருத்தி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி செ மாலதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி நா கலாவதி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு பெ ராஜாராமகிருஷ்ணா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி கோ வசந்தா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு மு குணசேகரன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ம ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ர சாந்தி வெற்றி