ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம் -> காஞ்சிபுரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி இ மோகனா இளஞ்செழியன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ம வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு சு ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு கு பாலாஜி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ஆர் ஆதிலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு தி ராம்பிரசாத் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி பா ஹேமலதா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தே விமல்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கு மலர்கொடி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ஆ கோட்டீஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 11 பி.ஜே.பி திரு வ நாகலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி எஸ் ரேகா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு பா தேவபாலன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு தி அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா பேபி சசிகலா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு கி பரசுராமன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ஆ திவ்ய பிரியா வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி கு சங்கரி வெற்றி