ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம் -> வாலாஜாபாத்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி பா சுனிதா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு ப லோகுதாஸ் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி தி லோகநாயகி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி வே வேண்டாமிர்தம் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு மா மணி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு க தாமோதரன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு க தேவேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு செ உலகநாதன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க நாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி தி கௌரி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி துரை மீனா வெற்றி
வார்டு 12 இ.தே.கா திரு வே நாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி முனுசாமி அமலிசுதா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ர சத்யா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ப சேகர் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி சு எழிலரசி வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி ர பிரேமா ரஞ்சித்குமார் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி சண்முகம் கமலா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி தே கலையரசி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு த சஞ்சய்காந்தி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி மு ராணி வெற்றி