ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம் -> உத்திரமேரூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ஸ்ரீ ருத்திரகோட்டி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு வெ திருமலை வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ஆ அண்ணாதுரை வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா ராமச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர ரேவதி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி எம் வீரம்மாள் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி சு சுகுணா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இ மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ஞா ஹேமலதா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி உ கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி சே பானுமதி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு கெ ஞானசேகரன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு தா அன்புராஜ் வெற்றி
வார்டு 14 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி கா தீபா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி சி பவுன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு கு துரைவேல் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு பி சுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி ர சந்திரா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு ரா கல்யாணசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி கோ நதியா வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி கு வசந்தி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு பெ சேகர் வெற்றி