ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம் -> ஸ்ரீபெரும்புதூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி வி ஹேமாவதி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு சி தியாகராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ சாந்தகுமாரி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பூ சத்யா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு செந்தில்ராஜன் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மூ நிஷாந்த் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி கு எல்லம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு த கருணாநிதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கோ உஷா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு க ஆண்டனி வினோத்குமார் வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திருமதி ஜா வானிஸ்ரீ வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே யுவராணி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ர மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி டா மாலதி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி க கோமதி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு ப பரமசிவன் வெற்றி