ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம் -> குன்றத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப விஜயா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு வி அன்பு வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு தா அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு ச பாண்டி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி சா லோகநாயகி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி எ உஷாநந்தினி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி வ உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பா ஏசுபாதம் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு கி சுதாகரன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி மோ அன்னம்மாள் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ச பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி மு மலர்விழி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி க லட்சாவதி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு க அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க செல்வி வே சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி சு குமுதா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி த மலர்விழி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி ம சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 19 இ.தே.கா திரு ரா மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு மூ ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி ரா ராஜலட்சுமி வெற்றி