ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கரூர் -> க.பரமத்தி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ரா நவீன்ராஜ் வெற்றி