ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> திருமயம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 5 தி.மு.க திரு கா சுப்பிரமணியன் வெற்றி