ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> சோழவரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ர ருக்மணி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி ம மாலதி வெற்றி