ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> திருவாலங்காடு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி வே அம்மு வெற்றி