ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தேனி -> ஆண்டிபட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி செ ஜெயா வெற்றி