ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி -> பாளையங்கோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச முத்துக்குமார் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி பே பேச்சியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு பூ குமரேசன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி எம் திருப்பதி வெற்றி
வார்டு 5 இ.தே.கா திருமதி க தெய்வானை வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு கோ சு தங்கபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி க பகவதி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு பா ராஜாராம் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி செ சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு சு இராமகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ஐ நம்பிராஜன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு இரா முரளிதரன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி மு ராமலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி சு பூலம்மாள் வெற்றி