ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி -> நாங்குனேரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ரா இசக்கிப்பாண்டி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு எஸ் கே ஸ்டீபன் ஜோசப் ராஜா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க சங்கரலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி சு மீனா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ செந்தூா் பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி ர முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ச ஆரோக்கிய எட்வின் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ச சௌம்யா ராகா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு கிறிஸ்டி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு செ முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி செ ஜெபக்கனி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி செ செல்வபிரேமா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி லெ செல்வி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு மை ரா அகஸ்டின் கீதராஜ் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி செ பிரேமா எபனேசா் வெற்றி