ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி -> களக்காடு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு எம்எஸ்எஸ் ஜார்ஜ் கோசல் வெற்றி
வார்டு 2 இ.தே.கா திருமதி கா வனிதா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு யோ விசுவாசம் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு அ தமிழ்ச்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி அ சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு து தளவாய் பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஜா இந்திரா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி வை விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி ஆ சத்யா சங்கீதா வெற்றி